Van start met het Interreg project Energie(k) Onderwijs! - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Meer vakmensen opleiden voor de energietransitie

energietransitie, onderwijs, arbeidsmarkt

voor werknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs
2 minuten leestijd
Actueel
voor werknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs

Groen licht voor een nieuw grensregio project dat jongeren en volwassenen gaat werven, opleiden, omscholen en bijscholen voor beroepen om de energietransitie mogelijk te maken.

Avans Hogeschool is de komende 3 jaar penvoerder en mtech+ Oost-Vlaanderen is projectpartner van het project Energie(k) Onderwijs dat vanuit het Interreg programma Vlaanderen-Nederland wordt uitgevoerd met subsidie van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

In het project werken 18 onderwijsinstellingen, overheden, een regionaal loopbaanfonds, een regionale intermediair en een ondernemersorganisatie uit Zuid-Nederland en Vlaanderen samen. Het project is het afgelopen jaar tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen de projectpartners en Promint projectmanagement en heeft een omvang van € 4.200.000,-.

De afgelopen 10 jaar lag de focus van de energietransitie grotendeels op het ontwikkelen en uittesten van innovatieve energietechnieken. Een noodzakelijke voorwaarde maar zeker niet de enige voorwaarde om deze grote, maatschappelijke opgave te laten slagen. Meer en vakbekwaam (energie)technisch personeel op alle opleidingsniveaus is steeds meer een knelpunt geworden. Het is goed dat daar van alle kanten steeds meer aandacht voor komt en het project Energie(k) Onderwijs draagt daar nu ook een steentje aan bij.

Dit doen we o.a. door het:
- zichtbaar maken van de marktvraag;
- ontwikkelen van nieuwe en betere onderwijsprogramma’s voor secundair en hoger onderwijs;
- ontwikkelen van om- en bijscholingstrajecten;
- enthousiasmeren van jongeren en zij-instromers voor een toekomst in de energietransitie
- bevorderen van samenwerking en netwerkvorming tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven in Zuid-Nederland en Vlaanderen;
- creëren van hybride leer-werkplekken.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van Energie(k) Onderwijs voor jouw organisatie? Lees meer op onze projectpagina of neem direct contact op met ons!  

Wij, mtech+ Oost-Vlaanderen, trekken samen met Avans Hogeschool werkpakket 7. Hier nemen we de talrijke voorgaande en bestaande wervings- en sensibiliseringscampagnes rond STEM onder de loep. Succesvolle campagnes willen we voortzetten, uitbreiden of verder ontwikkelen. Op deze manier maken we nóg meer leerlingen, jongeren, zij-instromers en bijscholers warm voor techniek. En zo willen we een bijdrage leveren in het opleiden van vakbekwaam personeel om de energietransitie vorm te geven.

Het Interreg-project loopt van mei 2023 tem april 2026.

Projectpartners: Avans Hogeschool, HZ University of Applied Sciences, Zuyd Hogeschool, ROC Da Vinci College, Curio, Summa College, Koning Willem I College, ROC Tilburg, ROC Ter AA, Scalda, Thomas More, Vives Noord, Katholiek Onderwijs Vlaanderen, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Provincie Antwerpen, RTC Oost Vlaanderen, Wij Techniek (mede namens Techniek Nederland), mtech+, Interreg Vlaanderen-Nederland

We hebben er zin in!