Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 2022-2023 voor het Vlaams Opleidingsverlof verlengd - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Gemeenschappelijk initiatiefrecht in schooljaar 2022-2023 voor het Vlaams Opleidingsverlof verlengd

vlaams opleidingsverlof, opleidingen, subsidie

voor werknemer, werkgever
1 minuut leestijd
Actueel
voor werknemer, werkgever

Net zoals in schooljaar 2021-2022 is in schooljaar 2022-2023 het gemeenschappelijk initiatiefrecht van toepassing als een werknemer minstens twee verschillende opleidingen volgt (opleidingen met een verschillend ODB-nummer, waarvan

  • minstens 1 opleiding op initiatief van de werkgever en
  • minstens 1 opleiding op initiatief van de werknemer

Bij het ‘gemeenschappelijk initiatiefrecht’ is er recht op een verdubbeling van het persoonlijk maximum van de werknemer. Het verdubbelde aantal uren kan nooit voor eenzelfde opleiding gebruikt worden:

  • De werknemer kan maximum 125 uur VOV opnemen voor de opleiding(en) die de werkgever voorstelde
  • De werknemer kan maximum 125 uur VOV opnemen voor de opleiding(en) die de werknemer zelf koos.

Als de werkgever een terugbetalingsaanvraag indient in het WSE-loket, duidt de werkgever steeds aan wie het initiatief neemt voor de opleiding: de werknemer of de werkgever.

Let op!

Vanaf schooljaar 2022-2023 moet elke terugbetalingsaanvraag binnen de 3 maanden na de startdatum van de opleiding worden ingediend. Aanvragen die te laat zijn ingediend worden geweigerd.