Duaal leren in volwassenenonderwijs in september 2022 van start - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Duaal leren in volwassenenonderwijs in september 2022 van start

duaal leren, volwassenonderwijs, onderwijs

voor werknemer, werkgever, onderwijs
2 minuten leestijd
Actueel
voor werknemer, werkgever, onderwijs

In september 2022 gaat duaal leren in het volwassenenonderwijs van start. Cursisten zullen daarbij een leervergoeding ontvangen. Die vergoeding zal per uur worden berekend en per maand worden uitbetaald. Daarnaast worden ook de voorwaarden vastgelegd waaraan een mentor die de cursist in een onderneming zal begeleiden moet voldoen. Zo moet een mentor binnen het jaar na erkenning een mentoropleiding volgen en wordt het aantal cursisten per mentor beperkt.
 
Er zijn in Vlaanderen ongeveer 35 centra voor volwassenenonderwijs waar zo’n 260.000 cursisten zich bijscholen en omscholen. Ook in het kader van de arbeidskrapte kan het volwassenenonderwijs een oplossing bieden. Daarom voeren we vanaf 1 september 2022 duaal leren in het volwassenenonderwijs in. Zo kunnen cursisten leren in de klas combineren met leren op de werkvloer. Net zoals in het secundair onderwijs is dat een win-win. Cursisten weten zo snel of een bepaalde opleiding of job wel iets voor hen kan zijn en werkgevers weten onmiddellijk welk vlees ze in de kuip hebben.

Leervergoeding

Een cursist die een duale opleiding wil volgen, zal daarbij een leervergoeding ontvangen. Hoe hoog die leervergoeding is, hangt af van welk type overeenkomst wordt gesloten. Dat wordt dan weer bepaald door het aantal uren op de werkvloer. Bij minstens 20 uur per week op de werkplek sluit je een ‘overeenkomst duale opleiding statuut’ en krijg je een vergoeding voor het gehele opleidingstraject. Dat is voor zowel de tijd op de werkvloer als de lessen en met lessen gelijkgestelde activiteiten in het Centrum voor Volwassenenonderwijs. Bovendien bouw je sociale zekerheidsrechten op. 
 
Bij minder dan 20 uur leren op de werkvloer per week sluit je een ‘overeenkomst duale opleiding’ en worden enkel de uren op de werkplek vergoed. Uitzonderlijk kan ook een deeltijdse arbeidsovereenkomst worden gesloten. Ook kunnen werkenden in hun eigen onderneming de werkplekcomponent van de duale opleiding uitoefenen. Dan is er uiteraard geen leervergoeding aangezien zij al een loon ontvangen.
 
De vergoeding wordt per uur berekend en bedraagt minimaal 0,21% van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen. Dit komt neer op 3,63 euro per uur. Zo ontvangt een cursist met een overeenkomst duale opleiding statuut ongeveer 595 euro per maand, een gelijkaardig bedrag als een leerling in een duale opleiding in het secundair onderwijs. De leervergoeding wordt per maand uitbetaald.

Mentoropleiding

Daarnaast worden een aantal voorwaarden vastgelegd voor mentoren. Dat zijn de begeleiders van cursisten bij een onderneming. Zo moet een mentor binnen het jaar van de erkenning een mentoropleiding volgen. Dat gaat dan over coaching, motiveren, bijsturen en evalueren van cursisten.  Tot slot wordt het aantal cursisten in een onderneming beperkt tot het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst. In een onderneming zonder werknemers in dienst kan maximaal één cursist tegelijk een duale opleiding volgen.

Bron: persbericht Vlaams minister van Werk Hilde Crevits