Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

De metaal- en technologische industrie, diversiteit troef?!

arbeidsmarkt, KMO, metaal, sectorfoto, technologie, war for talent

voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs
3 minuten leestijd
Actueel
voorwerknemer, werkgever, werkzoekend, onderwijs

Ben je ook zo iemand die enkel foto’s op vakantie neemt? Telkens je dan een van je fotoalbums doorbladert, word je herinnerd aan dingen die voorbij zijn. Maar toch herken je gezichten en plaatsen. Die veranderen niet zo gauw en dat is net zo met de foto van onze sector. Details kunnen snel veranderen maar de grote lijnen blijven herkenbaar.

Van een KMO landschap gesproken

Onze sector wordt steeds vereenzelvigd met ronkende namen zoals Audi, Atlas Copco of Siemens. Deze grote spelers (1.000 werknemers en meer) vertegenwoordigen minder dan een halve procent van de werkgevers terwijl ze voor een vijfde van de tewerkstelling staan. Best indrukwekkend dus. Maar wist je ook dat de kleine ondernemingen (< 50 werknemers) ruim 10.000 werknemers méér tewerk stellen dan deze grote bedrijven? Als we alle werkgevers in beeld nemen dan leren deze cijfers ons dat de helft van de tewerkstelling in onze sector zich situeert in bedrijven tussen 50 en 999 werknemers.

Metaal & technologie, een maakindustrie

Een beschrijving geven van de activiteiten in onze sector is onbegonnen werk. Dat we een maaksector zijn, blijkt uit het aantal arbeiders: 63%. We mogen er dus van uitgaan minstens 63% van de werknemers in de productie staat. Daarnaast hebben heel wat werknemers met een bediendenstatuut ook een duidelijke rol in 'den atelier'.

Vergrijzing & war for talent, ook wij blijven niet gespaard

Eén van de grootste uitdagingen waarmee onze sector te kampen heeft is de vergrijzing en de snelheid waarmee die trend zich doorzet. In 2020 was maar liefst 34% van de werknemers 50 jaar of ouder. In 2030 zullen we heel wat onder hen mogen uitzwaaien.

De vervangingsvraag naar werkkrachten neemt sterk toe. Het aantal vacatures die aan de VDAB gemeld worden, is verdubbeld van 4.500 in 2019 naar bijna 9.000 in 2021!

Dat de ‘war for talent’ in volle hevigheid woedt, toont zich ook in het stijgend aantal vacatures waarvoor geen scholing of ervaring gevraagd wordt. Dat betekent echter niet dat onze sector minder technologisch zou worden. Levenslang leren, upskilling, reskilling, je zal deze begrippen de komende jaren nog vaak te horen krijgen.

Op de goede weg, maar we kunnen nog beter

Ook qua herkomst wordt onze werknemerspopulatie steeds meer divers. In 2020 was bijna 1 op de 5 werknemers van buitenlandse origine. Waar we minder diversiteit zien is bij personen met een arbeidsbeperking. Verwonderlijk is dat niet omdat ten eerste arbeid in een productieomgeving bijna per definitie fysieke activiteiten omhelst en ten tweede het veiligheidsstreven een goede fysieke conditie van de medewerkers vereist. Dat neemt niet weg dat er in een bediendencontext wel mogelijkheden voor personen met een arbeidsbeperking gecreëerd kunnen worden. We kunnen dus zeker nog groeien op vlak van diversiteit.

mtech+, jouw bondgenoot in deze 'war for talent'

Uit bovenstaande leren we dat breed rekruteren met de focus op de capaciteiten van sollicitanten met daaraan opleidingstrajecten gekoppeld van cruciaal belang wordt in deze 'war for talent. mtech+ biedt graag handvaten bij het oplossen van allerlei vraagstukken zoals vb. het rekruteren van kansengroepen, het vinden van aanwervingssubsidies, het laten uitvoeren van arbeidsplekanalyses en natuurlijk ook het opstellen van opleidingsplannen en dito trajecten.

Meer info?

Neem contact op met een mtech+ medewerker.