Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Kies

Premies voor werknemers

Door mtech+
voor werknemer
Subsidie
Door mtech+
voor werknemer

Loopbaanrekening

Neem je graag jouw loopbaan in eigen handen? Volg je na de werkuren nog een opleiding? Jouw loopbaanfonds moedigt je hierin graag maximaal aan! Maak kennis met de loopbaanrekening

Voor wie?

Voor elke werknemer die tewerkgesteld is in een West-Vlaams bedrijf uit de sector Metaal & Technologie (PC111 & PC209) en dit uiterlijk op de laatste dag van de opleiding.

Let wel: interimtewerkstelling komt niet in aanmerking.

Welke opleiding?

Alle opleidingen komen in aanmerking. Je kan voor de aanvraag 1 kalenderjaar terug in de tijd.

Let wel: 2021 zal een overgangsjaar worden voor ontvangen aanvragen:

 • De Loopbaanrekening is in voege voor opleidingen die hun einddatum kennen vanaf 2021 (alle opleidingen, budget van 1.000 euro op jaarbasis)
  • Voorbeelden:
   • Opleiding ging door van 15-9-2020 tem 20-03-2021
   • Opleiding ging door van 20-02-2021 tem 15-06-2021
 • Opleidingen gevolgd door arbeiders met einddatum in 2020 zullen nog volgens de oude TIIO-regeling worden verwerkt (limitatieve lijst, maximaal 110 euro tussenkomst)
  • Voorbeelden:
   • Opleiding ging door van 15-9-2019 tem 20-03-2020
   • Opleiding ging door van 15-9-2020 tem 15-12-2020

Vanaf 2022 vallen alle aanvragen sowieso onder de nieuwe regeling van de loopbaanrekening.

Tussenkomst?

Je ontvangt als werknemer een budget van 1.000 euro per kalenderjaar dat je kan besteden aan opleidingen buiten arbeidstijd. De tussenkomst is van toepassing op de inschrijvingskost (kosten voor handboeken, materiaal, verplaatsingskost,… komen niet in aanmerking).

Procedure?

 • Vraag het aanvraagformulier bij [email protected] (arbeiders) of [email protected] (bedienden).
 • Enkel jijzelf of een erkende vakbond kan het formulier indienen.
 • Je krijgt de tussenkomst rechtstreeks via overschrijving
 • Indien je bij een klassikale opleiding meer dan 20% onwettig afwezig was, zal er geen tussenkomst uitbetaald worden. Voor online opleiding dien je via een attest aan te tonen dat de opleiding succesvol beëindigd werd.


Opleiding tijdens tijdelijke werkloosheid

Tijdelijk werkloos? Gebruik de vrijgekomen tijd om jezelf bij te scholen. Jouw loopbaanfonds mtech+ begeleidt je naar de gewenste opleiding en geeft een financieel duwtje in de rug.

Voorwaarden

 • Je bent aan de slag met een contract bepaalde of onbepaalde duur binnen een West-Vlaams metaalbedrijf (PC111 of PC209).
 • Je bent tijdelijk werkloos.
 • Je wil tijdens deze periode graag op eigen initiatief een opleiding volgen.
 • Het initiatief is in voege vanaf 1 januari 2021.

Ondersteuning

 • Het inschrijvingsgeld van de gewenste opleiding wordt vergoed door mtech+. Bedienden krijgen hiervoor een budget per opleiding van 325 euro.
 • Per opleidingsdag voorziet mtech+ een brutopremie van 14,54 euro (netto 11,31 euro) bovenop je werkloosheidsuitkering en bovenop de toeslag van het Fonds voor Bestaanszekerheid.
 • Verplaatsing naar de opleiding wordt vergoed aan 0,3542 euro per kilometer.

Hoe werkt het?

Opleiding

 • Kies zelf welke opleiding je wil volgen via gelijk welke opleidingspartner.
 • Voor langdurige opleidingen overleg je eerst met jouw werkgever. Zo voorkom je dat je de opleiding moet onderbreken omdat je onverwachts teruggeroepen wordt.
 • Bezorg jouw factuur en bewijs van tijdelijke werkloosheid aan mtech+ om het betaalde bedrag (voor bedienden maximum 325 euro per opleiding) terug te vorderen.

mtech+ West-Vlaanderen, Kwadestraat 149, 8800 Roeselare

mtech+ Oost &West-Vlaanderen Bedienden, Technologiepark 122, 9052 Gent-Zwijnaarde

Premie en verplaatsingsvergoeding

 • Zowel de premie als de verplaatsingsvergoeding worden via overschrijving uitbetaald. Je ontvangt hiervan een bevestigingsdocument per mail alsook de fiscale fiche 281.18 via onze partner Attentia.
 • Premie goed ontvangen? Vul dan het formulier C1F dat je hier terugvindt van de RVA in en bezorg dit aan je vakbond, of indien niet gesyndiceerd aan jouw betalingsinstelling. Dit formulier is een verklaring betreffende de ontvangen financiële voordelen in het kader van een opleiding.