Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Vertrouwenspersoon

Opleiding
 

Een preventiebeleid inzake grensoverschrijdend gedrag is in iedere onderneming verplicht! Sinds enkele jaren (KB 17/5/2007) bestaat er een wet die de werknemer beschermt tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. Deze wet bepaalt een preventieve aanpak, een procedure in geval van falen en een bescherming van de betrokkenen. De vertrouwenspersoon speelt hierin een sleutelrol. Een vertrouwenspersoon vangt medewerkers op met psychosociale problemen, slachtoffers van ongewenste gedragingen, agressie, problemen of communicatieproblemen met collega's of leidinggevenden. Een vertrouwenspersoon heeft een objectieve rol waarbij werknemers hun hart kunnen luchten. Dit komt zowel de werknemer als het bedrijf ten goede. Medewerkers die zich goed voelen op het werk, zijn gemotiveerder en presteren doorgaans beter. Geen ruimte voor improvisatie dus. Het is noodzakelijk dat deze "vertrouwenspersoon" een opleiding volgt die de wettelijke voorschriften naleeft.


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

5 dagen

Sessies

5

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Doelstelling

Via de theorie leer je de grenzen erkennen waarbinnen gewerkt moet worden. Na deze opleiding beschik je over de nodige kennis volgens de meest recente wetgeving m.b.t. de vertrouwenspersoon.

Doelgroep

preventieadviseurs, vertrouwenspersoon, medewerkers personeelsdienst, ...

Programma

Het programma komt overeen met de wettelijke verplichting:
-Wettelijk kader betreffende de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon (3u)
-De psychosociale risico’s op het werk (3u)
-Psychosociale interventie : gesprekstechnieken (6u)
-Psychosociale interventie : de beheersing van probleemsituaties (18u)

Volgende topics komen aan bod:
-Rol, eigenschappen en taken van de vertrouwenspersoon
-Ongewenste omgangsvormen op het werk
-Wat is het verschil tussen pesten en plagen?
-Gevolgen van ongewenst gedrag
-Omgaan met emoties, begeleiding van het slachtoffer
-Oefenen op communicatieve vaardigheden t.o.v. de diverse betrokkenen
-Psychologische risico’s voor vertrouwenspersonen
-Formele oplossingsstrategieën
-Formele klachtenprocedures en juridische aspecten
-Bespreking van cases


Locatie

Vlamingstraat 4, 8560 Wevelgem

Locatie

SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN
Vlamingstraat 4
8560 Wevelgem
https://www.syntra-mvl.be/
Plan je route