Vertrouwenspersoon – opvolgdag – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Vertrouwenspersoon – opvolgdag

Opleiding
 

Door het KB van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico’s op het werk zijn vertrouwenspersonen verplicht om jaarlijks een supervisie te volgen. De inhoud van deze supervisie is door de wetgever vastgelegd en moet bestaan uit uitwisseling van ervaringen tussen vertrouwenspersonen over praktische gevallen en dit onder de begeleiding van een facilitator.


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

1 dag

Sessies

1

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Virtual classroom

Inschrijven


Doelstelling

De deelnemer:
-krijgt de gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere vertrouwenspersonen.
-leert praktische tips over het uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk.
-voldoet aan de wettelijk verplichting m.b.t. de supervisie.

Doelgroep

vertrouwenspersonen

Programma

Stilstaan bij ervaringen, bedenkingen en moeilijkheden in het kader van afgewerkte en lopende dossiers van de vertrouwenspersonen. Om dit optimaal voor te bereiden en maximaal in te spelen op de ervaringen van de gebruikers kunnen deelnemers vragen of moeilijkheden die zij in de eigen praktijk ervaren aanleveren bij de lesgever. Dat kan tot 10 dagen voor start van de opleiding bij [email protected]

Hoe inplannen en uitwerken van een beleid rond traumatische ervaringen op het werk:
-opstellen van een plan van aanpak bij ernstige ongevallen, zelfdoding of extreem geweld op of rond de werkplek.

Getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt na de opleiding een getuigschrift van deelname.

Opmerkingen

Om dit optimaal voor te bereiden en maximaal in te spelen op de ervaringen van de gebruikers kunnen deelnemers vragen of moeilijkheden die zij in de eigen praktijk ervaren aanleveren bij de lesgever. Dat kan tot 10 dagen voor start van de opleiding bij [email protected]