Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

VCA voor operationeel leidinggevenden

Opleiding
 

Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd:

2 Dagen

Sessies

2

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Doelstelling

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Checklist Aannemers. Het is een systematiek die is ontwikkeld om veiligheidsbeheersystemen van aannemers / contractors op een objectieve en gestructureerde manier te toetsen en te certificeren. De basisgedachte is dat een VCA certificaat, een gerechtvaardigd vertrouwen geeft dat het bedrijf de activiteiten waarvoor het is gecertificeerd, “veilig” kan en zal uitvoeren.

Doelgroep

Voor elke medewerker die leiding moet geven aan de operationeel medewerkers (werknemers). Voorbeelden: opzichters, ploegbazen, voormannen, enz

Programma

de veiligheidsfilosofie, de risico’s en het beheer ervan (oorzaken, iceberg) en de preventie, die de identificatie van degevaarlijke handelingen en situaties en het zich voordoen van ongevallen omvat: de wetgeving, de Europese richtlijnen, de reglementen, de controles en de ongevallenverslagen
de verantwoordelijkheid
de VCA-certificatie
de ergonomie
de organisatie
de methoden om veilig werken te bevorderen
de analyse van de aan de taak verbonden risico’s
het organiseren van toolbox meetings
de veiligheidsprocedures, de werkvergunning, …
de elektrische zonering
de noodplannen van de onderneming
de risico’s en de preventiemaatregelen in verband met:gevaarlijke producten (materialen), asbest, brand en ontploffing,werken in besloten ruimten, werktuigen en machines (arbeidsmiddelen), het hanteren van lasten (hijsen, optillen, dragen), struikelen, uitglijden en vallen, werken in de hoogte, elektriciteit, lassen en aanverwante werkzaamheden,straling, geluid
persoonlijke beschermingsmiddelen
signalisatie
ongevallenanalyse
beheer op bouwplaats en signalisatie.


Locatie

Leuvensesteenweg 248, 1800 Vilvoorde

Locatie

Vinçotte Academy, NV-SA
Leuvensesteenweg 248
1800 Vilvoorde
opgelet: apart factuuradres
Plan je route