Excel – basis – online – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Excel – basis – online

Opleiding
 

Duurtijd

1 dag

Sessies

1

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Virtual classroom

Inschrijven


Doelstelling

Tijdens deze training gaan we in op de belangrijkste handelingen van de spreadsheet Excel. Na het volgen van deze training zal je in staat zijn om de basishandelingen binnen een rekenblad uit te voeren, zoals invoer van gegevens, lay-out, eenvoudige berekeningen, kopiëren,…

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor de beginnende gebruiker van Excel. Je leert gegevens invoeren, opmaak aanpassen en eenvoudige werkbladen maken.

Programma

De werkomgeving verkennen:
– Excel opstarten en afsluiten.
– Het lint leren gebruiken.
– Scherminfo weergeven en verbergen.
– Bewerkingen ongedaan maken, herstellen en herhalen.
– De werkbalk snelle toegang.

Een eerste rekenblad maken:
– Waaruit bestaat een rekenblad (cellen, kolommen, …)?
– Welk soort gegevens kunnen we allemaal invoeren ?
– Hoe verplaatsen we ons gemakkelijk binnen een werkblad ?
– Hoe corrigeren we typfouten en hoe maken we cellen terug leeg ?
– Werkblad activeren.
– Naam werkblad wijzigen.
– Werkbladen verwijderen.

Werken met werkmappen:
– Nieuwe werkmap maken.
– Werkmap openen en sluiten.
– Onlangs gebruikte werkmap openen.
– Werkmap opslaan.
– Werkmappen gebruiken uit oudere versies.

Selecteren, kopiëren en verplaatsen:
– Een cel of meerdere cellen selecteren.
– Kolommen, rijen en werkblad selecteren.
– De vulgreep en selectierand.
– Verplaatsen of kopiëren van informatie.
– Opmaak kopiëren.
– Het Office klembord gebruiken.
– Werkmappen gebruiken uit oudere versies.
– Invoeren van gegevens:
– Constante gegevens invoeren.
– Functie automatisch invullen.
– Een gegevensreeks aanmaken.
– Inhoud van een cel wijzigen en wissen.
– Rijen/kolommen invoegen, verwijderen en de grootte aanpassen.

Formules:
– Eenvoudige formules opstellen.
– Werken met “autosom”.
– Efficiënter werken met absolute en relatieve celadresseringen.

Lay-out binnen het werkblad:
– De verschillende weergave mogelijkheden van een getal.
– Bijkomende opmaakmogelijkheden van een cel ?
– De opmaak van een cel al of niet kopiëren naar andere cellen.
– Numerieke waarden opmaken.
– Datums opmaken.
– Tekst in cellen opmaken.

Voorkennis

Je hebt nog nooit gewerkt met Excel of enig ander rekenblad. Je hebt wel ervaring met het opslaan, openen en printen van bestanden.

Opmerkingen

Enkele dagen voor aanvang van de opleiding zal je de logingegevens ontvangen. Indien je deze niet hebt ontvangen, gelieve contact op te nemen.