Douane – basis – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Douane – basis

Opleiding
 

De douanewetgeving is een materie die voortdurend wijzigt. De inwerkingtreding van het DWU (Douanewetboek van de Unie) op 1/5/2016 heeft geleid tot wijzigingen in de regelgeving, waarvan de uitvoering reeds aan de gang is maar nog niet volledig uitgevoerd. Deze opleiding zal rekening houden met alle wijzigingen en toepassingen in de praktijk.


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

3 dagen

Sessies

3

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Doelstelling

Uw voordeel:
-kostenbesparing: door het vermijden van wachttijden aan de buitengrens van Europa, als gevolg van onvolledig of niet correct gevolgde douane procedures;
-hogere klantentevredenheid: naleven van levertermijnen en verzekeren van leverbetrouwbaarheid;
-toegevoegde waarde bieden aan uw klanten door hen te informeren en met hen mee te denken rond optimalisatie van de goederen- en informatiestroom;
-kennis is macht: sterkere positie tegenover derden (expediteurs, douanebeambten);
-kennis van internationale wetgevingen en reglementeringen terzake;
-overzicht in complexe informatie

Doelgroep

Administratieve medewerkers en leidinggevenden uit transport, expeditie en logistieke afdelingen verantwoordelijk voor het beheer van de goederenstroom uit de industrie en dienstverlenende logistieke bedrijven.

Programma

De douane en haar opdrachten
-De Wereld Douane Organisatie (WDO)
-De Europese instellingen
-Situering binnen de FOD Financiën
-De structuur van de Algemene Administratie der Douane en Accijnzen (AADA)
-De opdrachten van de AADA

Douanejargon
-Het fiscaal versus niet fiscaal gebied
-De wetgeving van de Europese Unie
-Douanewetboek van de Unie en de toepassingsverordeningen
-Unie en niet-Unie goederen
-Binnenbrengen en invoer
-Verzending en uitvoer
-Douanevervoer: intern, extern en TIR

De marktdeelnemers
-De douane vertegenwoordiger
-Authorised Economic Operator (AEO)
-Derden
-EORI : geregistreerde marktdeelnemer

Het aanbrengen van goederen en toegelaten douanebestemmingen
-Import control system
-Het aanbrengen van goederen in het douanegebied van de Unie
-Tijdelijke opslag
-In het vrije verkeer brengen -& leveringen binnen de Unie – in verbruik stellen
-Douanevervoer
-Douane-entrepot
-Tijdelijke invoer
-Actieve verdeling – vernietiging onder douanetoezicht
-Passieve verdeling
-Export control system

De douaneaangifte
-Standaard procedure – vereenvoudigde procedure
-Basisdata herkennen

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW

Oorsprong
-Niet preferentiële oorsprong
-Gebruik
-Oorsprongsregels
-Wettelijk kader
-Preferentiële oorsprong
-Gebruik
-Wettelijk kader
-Gemeenschappelijke bepalingen
-Cumulatie EUR-MED

Douanetarief
-Douanetarief en de indeling van goederen: Tarweb
-Regels
-Praktische voorbeelden
-Bindend tariefinlichting
-Tariefcontingenten en schorsingen
-De douanewaarde + maatstaf van heffing BTW
-Voorbeeld

Elementen voor de berekening van de rechten + BTW
-Soorten rechten
-Voorbeelden

Accijnzen
-Accijnsgoederen en accijnsproducten
-Procedure voor overbrenging van accijnsgoederen onder schorsing (EMCS) en buiten de schorsing (VGD)
-Uitvoer en invoer

Oefeningen
-Enig document en/of berekenen van rechten en/of PLDA

Getuigschrift

Iedere deelnemer ontvangt een getuigschrift van deelname.


Locatie

E17 , 9810 Nazareth

Locatie

BCCL bvba
E17
9810 Nazareth
http://www.bccl.be
Plan je route