Aanslaan van lasten (hernieuwing) – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Aanslaan van lasten (hernieuwing)

Opleiding
 

Leer veilig en doeltreffend gecombineerde of moeilijk te hanteren lasten aanslaan en uitwijzen.


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

2 dagen

Sessies

2

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Doelgroep

Medewerkers die op een bedrijfsterrein in installaties, laatsen of laboratoria, bij de uitvoering van hijswerken kritieke lasten moeten aanslaan en verplaatsen en/of deze werken moeten coördineren.

Programma

Theorie:
– Definitie kritieke lasten;
– Risico’s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten;
– Wetgeving en normen;
– Keuringen en reglementeringen;
– Basiskarakteristieken last;
– Krachten in aanslagmateriaal;
– Basisbegrippen belasting;
– Basisbegrippen hijstoebehoren en berekenen belasting hijstoebehoren;
– Wettelijke hand- en armseinen;
– Toepassingsbereik, voor- en nadelen van verschillende soorten
aanslagmateriaal en hijstoebehoren;
– Onderhoud, de controle en opslag van verschillende soorten aanslagmateriaal;
– Gegevens interpreteren op aanslagmateriaal;
– Veilig aanslaan van een last met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren in functie van de aard van de last;
– Aandachtspunten risicoanalyse hijswerkzaamheden.

Praktijk:
– Een ingewikkelde constructie met een moeilijk te bepalen zwaartepunt aanslaan met oog op het correct positioneren;
– Een zware last met onevenwicht aanslaan;
– Een elektromotor correct aanslaan, verplaatsen en op fundering plaatsen;
– Een lange last aanslaan, rechtzetten en correct in een andere richting neerleggen;
– Een last begeleiden langsheen een parcours

Toelatingsvoorwaarden

Minimale leeftijd van 18 jaar;
Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid.

Getuigschrift

Indien men slaagt, ontvangt de deelnemer een attest van gevolgde veiligheidsopleiding dat 5 jaar geldig is.

Opmerkingen

PBM’s en fluo hesje meebrengen.

Locatie

, 1861 Meise

Locatie

Sarens Training Center

1861 Meise
Plan je route