Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Werkbaarheidscheques en verhoging kmo-portefeuille

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

De werkbaarheidscheque is een maatregel waardoor u als ondernemer financiële steun krijgt om een versnelling hoger te schakelen op het vlak van werkbaar werk.

De Vlaamse regering heeft beslist om de maatregelen van de werkbaarheidscheque te verlengen van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Dat betekent dat je als organisatie extra tijd krijgt om gebruik te maken van deze financiële steun. Met de cheques kan je sneller schakelen op vlak van werkbaar werk, maar je kan ze ook inzetten voor corona-aanpassingen.

Met de werkbaarheidscheque kunt u:

 • een meting of scan aankopen om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen en/of begeleiding inkopen bij het uitvoeren van een scan/meting
  begeleiding kan het volgende inhouden:

  • rapporteren over de werkbaarheid;
  • opstellen van een werkbaarheidsplan of toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten die zijn opgenomen in dit plan);
  • monitoren en opvolgen van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;
 • advies, begeleiding en/of opleiding aankopen, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor:
  • aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers,
  • competentieversterking noodzakelijk om werkbaar te kunnen werken
  • aanpak van het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers.

Het is aanbevolen om deze acties uit te rollen in navolging van het resultaat van een risicoanalyse en/of eerder uitgevoerde scan.

Voor andere verbeteracties kan men terecht bij maatregelen zoals de oproepen van ESF-Vlaanderen (bv. Drive). Daarnaast kan men als KMO ook beroep doen op steun voor opleiding en advies via de KMO-Portefeuille.

Doelgroep

Werkgevers die de werkbaarheid in hun onderneming willen verhogen.

Voorwaarden

 • Alleen ondernemingen uit de profit- en socialprofitsector komen in aanmerking.
 • Handelsvennootschap met rechtspersoonlijkheid zijn (nv, bvba, cvba, vof, …).
 • Maatschappelijke of exploitatiezetel is in het Vlaams gewest gelegen.

Subsidie

Er is een maximale subsidie voorzien van 10.000 euro per onderneming. Uw onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dat tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

Steunpercentage: 60%

Private cofinanciering (jouw aandeel): 40%

Steunplafond: 10.000 euro per onderneming

Verhoging dankzij de kmo-portefeuille

Er is een maximale subsidie voorzien van 5.000 euro per onderneming. De verhoging kan alleen aangewend worden in het jaar dat het plafond bij de kmo-portefeuille bereikt werd. Uw onderneming kan steun aanvragen tot het maximum is bereikt of tot het budget van de verhoging kmo-portefeuille uitgeput is.

Steunpercentage: 30% voor een kleine onderneming en 20% voor een middelgrote onderneming

Aanvragen

Meer info - contact

Departement Werk & Sociale economie
Afdeling ESF & Duurzaam ondernemen
Maatregelen Werkbaarheidscheque en verhoging KMO-Portefeuille

Koning Albert II-laan 35
1030 Brussel