Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Werf je een werknemer aan met een arbeidshandicap of heb je een medewerker met een arbeidshandicap in dienst? Dan krijg je gedurende 2 of 5 jaar een premie van de VDAB. Na die 5 jaar kan je een verlenging aanvragen van nog eens 5 jaar. Zolang de medewerker bij jou in dienst blijft, kan je de premie blijven verlengen.

Doelgroep

Arbeidsgehandicapten of personen met een beperking.

Voorwaarden

De werkgever moet:

  • privé firma (uitz. beschutte werkplaatsen) of een natuurlijk persoon (vb. zelfstandigen) zijn;
  • een bijkomende medewerker aanwerven die een arbeidshandicap of beperking heeft. Je mag niet eerst iemand ontslaan om die dan te vervangen door een rechthebbenden op de premie.

Afhankelijk van de aard van de arbeidshandicap / beperking krijg je de premie gedurende 2 of 5 jaar.

  • 2 jaar als de arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem tijdelijk is of de prognose onduidelijk.
  • 5 jaar als de arbeidsbeperking of gezondheidsprobleem langdurig en ernstig is

 

De werknemer moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden:

  • ontvangt een loon en betaalt sociale bijdragen;
  • heeft een arbeidshandicap die erkend is door de VDAB;
  • woont in Vlaanderen of een land van de Europese Economische ruimte

Subsidie

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en het moment waarop je hem (voor het eerst) aangeworven hebt. Je ontvangt gedurende 5 jaar om de drie maanden een percentage van het referteloon van de werknemer, overeenkomstig volgende tabel.

 

Periode waarin je de werknemer voor het eerst aanwierf Hoogte van de premie
Jaar 1 (kwartaal 1 tot en met 5) 40% van het referteloon (20% voor VOP bepaalde duur)
Jaar 2 (kwartaal 6 tot en met 9) 30% van het referteloon (20% voor VOP bepaalde duur)
Jaar 3 (kwartaal 10 en daarna) 20% van het referteloon

Het referteloon = [brutoloon van je werknemer + de werkgeversbijdragen – de verminderingen op de werkgeversbijdragen]. Het referteloon is begrensd tot het dubbele van het gemiddeld gewaarborgd minimummaandinkomen (ggmmi).

Ontvang je de premie voor 2 jaar dan krijg je dus steeds 20% van het referteloon.

 

Opgelet: het is het moment waarop je de werknemer voor het eerst aanwerft dat telt voor het berekenen van de hoogte van de premie.

Enkele voorbeelden:

  1. Werkte je werknemer 1 jaar geleden al eens een tijd bij jou en neem je hem nu opnieuw in dienst? Dan krijg je een jaar een premie van 30% en 4 jaar van 20%.
  2. Werkt je werknemer al 6 jaar voor je en wil je nu een VOP-premie voor hem aanvragen? Dan krijg je gedurende 5 jaar een premie van 20%.

 

Je kan in zeer specifieke en uitzonderlijke gevallen een verhoging van de premie aanvragen bij VDAB en deze maatregel kan gecombineerd worden met de ‘Tegemoetkoming voor aanpassing van de arbeidspost’.

Aanvragen

Meer info - contact

Voor vragen i.v.m. de aanvraag, toekenning en betaling van de VOP-premie zelf door/aan de werkgever, kan je terecht bij:

of bij

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Tewerkstelling
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
[email protected]

Voor vragen over de erkenning van de arbeidshandicap van je (toekomstige) werknemer (het zogenaamd VOP-recht): https://www.vlaanderen.be/een-arbeidsbeperking-laten-erkennen-bij-de-vdab