Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Doelgroepvermindering voor mentors

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

De ‘doelgroepvermindering voor mentors’ is een RSZ-verlaging voor werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren of hun leerkrachten en die daarvoor een of meer werknemers als begeleider/opleider inzetten.

Het gaat bijvoorbeeld om stagiairs uit het voltijds secundair onderwijs, jongeren met een leerovereenkomst of leerkrachten uit het secundair onderwijs die een praktijkstage lopen

Het is de bedoeling de jongeren zeer intensief te begeleiden en op die manier een bijdrage te leveren om de ongekwalificeerde uitstroom te verminderen of om jonge werkzoekenden bij te scholen.

Wilt u een van deze stagiairs opleiden in uw organisatie? Sluit dan op voorhand een mentorovereenkomst af met de opleidingsinstelling die verantwoordelijk is voor de stage.

Doelgroep

Werkgevers die opleidingen op de werkvloer organiseren voor jongeren.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de werkgever

Om als werkgever in aanmerking te komen voor de mentorkorting, moet je:

 • gevestigd zijn in het Vlaamse Gewest;
 • behoren tot de privésector (commercieel of non-profit) of de overheid;
 • in jouw onderneming stages of opleidingen organiseren voor jongeren uit de doelgroep;
 • een of meer werknemers inschakelen als mentor om de stages of opleidingen te begeleiden.

 

Voorwaarden voor de mentor

De mentor:

 • werkt in het Vlaamse Gewest;
 • heeft minstens 5 jaar praktijkervaring in het beroep dat hij aanleert aan de jongere;
 • bezit een van de volgende getuigschriften:
 • een getuigschrift dat aantoont dat hij slaagde voor een mentoropleiding;
 • een ervaringsbewijs;
 • is door zijn werkgever opgegeven als ‘mentor’ bij het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE).

De werkgever bezorgt de gegevens van de mentor uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin hij de vermindering voor het eerst wil toepassen aan het Departement Werk en Sociale Economie.

Bijvoorbeeld: wilt u vanaf 1 juli 2022 de vermindering toepassen, dan moeten de gegevens van de mentor ten laatste op 31 december 2022 bij het Departement Werk en Sociale Economie aankomen.

 

Voorwaarden voor de jongere

De jongeren die recht geven op een mentorkorting, worden ondergebracht in 2 categorieën:

 • Jongeren die u moet aangeven in Dimona (met uitzondering van de code ’DWD’ en ‘STG’) of moet aangeven in Dimona en DmfA of DmfAPPL);

Jongeren die u moet aangeven in Dimona met de code ‘DWD’ of ‘STG’.

Subsidie

Het basisverminderingsbedrag is 800 euro per kwartaal.

Als het bedrag van de verschuldigde bijdragen kleiner is dan dit bedrag, dan is het bedrag van de werkelijk toegekende vermindering natuurlijk maar even groot.

Hetzelfde geldt wanneer de doelgroepvermindering voor mentors gecombineerd wordt met een structurele bijdragevermindering: als het normaal verschuldigd bijdragebedrag kleiner is dan het bedrag van die twee verminderingen samen, dan wordt de toegekende vermindering beperkt tot dat verschuldigd bijdragebedrag.

Als de mentor geen volledige prestaties heeft in een bepaald kwartaal (bv. bij halftijds werken of wanneer hij maar gedurende 1 maand gewerkt heeft in dat kwartaal), dan wordt het bedrag van de (combinatie van) vermindering(en) ook aangepast.

Aanvragen

De aanvraagprocedure staat hier beschreven.

Meer info - contact

Departement Werk en Sociale Economie
Dienst Mentorkorting
Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel

Tel: 02 553 10 75
E-mail: [email protected]
Website: Mentorkorting | Vlaanderen.be