Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Indien je een laaggeschoolde jongere van minder dan 25 jaar aanwerft, kan je een belangrijke doelgroepvermindering krijgen.  De doelgroepvermindering kan gecombineerd worden met de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) en de structurele vermindering.

Doelgroep

Deze maatregel is bedoeld voor de werkgever.

Voorwaarden

 

Werkgever

 • De onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen).
 • De onderneming behoort tot de privésector, de social profitsector of de overheid behoort.

 

De jongere:

 • is jonger dan 25 en zijn 25ste verjaardag valt niet in het kwartaal waarin hij in dienst treedt;
 • werkt in een Vlaamse vestigingseenheid maar zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden;
 • is laaggeschoold (geen studiegetuigschrift van het zesde leerjaar secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs, d.w.z. hoogstens in het bezit van de volgende getuigschriften: lager onderwijs, eerste graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso, tweede graad secundair onderwijs aso, bso, kso of tso, leertijd, deeltijds beroepssecundair onderwijs, getuigschrift of attest buitengewoon secundair onderwijs: opleidingsvormen 1, 2 en 3);
 • is niet meer voltijds leerplichtig;
 • heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast (indien hij minder dan halftijds werkt in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt, dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie effectief aan de slag zijn);
 • maakt bij de VDAB een loopbaanportfolio aan met daarin zijn studiegegevens (uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin hij in dienst gaat)
 • loonvoorwaarde: brutoloon tijdens een kwartaal van voltijds en ononderbroken werken blijft onder de grens van:
  • 7500 euro tijdens de eerste 4 kwartalen van de tewerkstelling;
  • 8100 euro tijdens de volgende 4 kwartalen.

De jongere hoeft geen werkloosheidsuitkeringen te ontvangen om in aanmerking te komen.

Subsidie

Als werkgever van een laaggeschoolde jongere krijgt je een volledige vrijstelling van de RSZ-bijdrage.  De doelgroepvermindering geldt voor maximaal 8 kwartalen.

Aanvragen

Volg de procedure die beschreven staat op de website van de Vlaamse overheid:  Zo vraagt u de doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren aan | Vlaanderen.be

Meer info - contact

 

Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20)
1030 Brussel

Online: https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-laaggeschoolde-jongeren