Doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs - mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Doelgroepvermindering voor deeltijds werkende jongeren uit het beroepssecundair onderwijs

Door Vlaamse overheid
voor werkgever
Subsidie
Door Vlaamse overheid
voor werkgever

Wat is het

Leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) leren hun vak zowel op school als op de werkvloer.

Leidt u als werkgever een DBSO-jongere op in uw onderneming? Dan kunt u een doelgroepvermindering of ‘RSZ-vermindering’ krijgen. U betaalt dan minder werkgeversbijdragen voor de DBSO-jongere. De doelgroepvermindering bedraagt maximum 1000 euro per kwartaal voor een tewerkstelling vanaf 80%.

Doelgroep

Jongeren in DBSO en hun werkgevers.

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor doelgroepvermindering als:

  • uw onderneming in het Vlaams Gewest is gevestigd,
  • u tot de privésector, de socialprofitsector of de overheid behoort (werkgevers uit de sociale Maribelsector komen niet in aanmerking),
  • u een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur per week heeft met de DBSO-jongere.

De jongere:

  • volgt een alternerende opleiding in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) bij een Vlaams Centrum voor Deeltijds Onderwijs,
  • werkt deeltijds in een Vlaamse vestigingseenheid (maatschappelijke zetel van een onderneming, entiteit of organisatie met ondernemingsnummer OF vestigingseenheid met vestigingseenheidsnummer in Vlaanderen). Zijn woonplaats mag zich in een ander gewest of land bevinden,
  • werkt volgens een deeltijdse arbeidsovereenkomst van minder dan 20 uur per week,
  • maakt bij de VDAB een loopbaanportfolio aan met daarin zijn studiegegevens,
  • minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, tijdelijk of vast.

De loopbaanportfolio moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal waarin de opleiding startte, aangemaakt zijn. Maakt hij het portfolio na die deadline aan? Dan krijgt u de vermindering pas in het kwartaal waarin de jongere zich registreert.

Werkt de jongere minder dan halftijds in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt, dan moet hij in dat kwartaal minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan de slag zijn.

Subsidie

De doelgroepvermindering bedraagt 1000 euro per kwartaal voor een voltijdse tewerkstelling. Als het kwartaal is afgelopen, kunt u de doelgroepvermindering aanvragen voor dat kwartaal.

U ontvangt de doelgroepvermindering als de jongere minder dan 20 uur per week opgeleid wordt op de werkvloer. Let op: de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid stelt nog een aantal voorwaarden over het minimumaantal uren en de arbeidsovereenkomst:

De jongere heeft minstens een halftijdse arbeidsovereenkomst, vast of tijdelijk.

Jongeren die minder dan halftijds werken in het kwartaal waarvoor u de doelgroepvermindering aanvraagt, moeten in die maanden minstens 27,5% van een normale voltijdse prestatie daadwerkelijk aan het werk zijn.

U ontvangt de doelgroepvermindering voor de volledige duur van de opleiding met een deeltijdse arbeidsovereenkomst.

U mag de doelgroepvermindering voor leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO) combineren met de volgende steunmaatregelen:

  • de Vlaamse ondersteuningspremie (VOP),
  • structurele vermindering.

 

Let op: de doelgroep- en de structurele vermindering kunnen samen nooit meer bedragen dan de bijdrage die u moet betalen.

Werft u de jongere na zijn opleiding aan? Dan kunt u een doelgroepvermindering voor laaggeschoolde jongeren krijgen.

Aanvragen

De aanvraag loopt via de multifunctionele aangifte (DmfA): Doelgroepvermindering voor DBSO-jongeren – Aanvraag | Vlaanderen.be

Meer info – contact

Departement Werk en Sociale Economie
Doelgroepverminderingen
Ellipsgebouw
Koning Albert II laan 35 (bus 20)
1030 Schaarbeek

Telefoon: 02 553 08 61

https://www.vlaanderen.be/doelgroepvermindering-voor-deeltijds-werkende-jongeren-uit-het-beroepssecundair-onderwijs

E-mail: [email protected]