Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Kies

Outplacement: info werkgevers

Je bent als werkgever verplicht om in sommige ontslagsituaties outplacement aan te bieden aan de betrokken werknemer(s).

voor werkgever

Moet je een individuele werknemer ontslaan, lees in onderstaand overzicht in welke situatie je outplacement moet aanbieden.

Gaat het om een collectief ontslag, informeer je hier over de te volgen procedure.

Wetgeving outplacement bij individueel ontslag

Specifieke regeling: opzeg <30 weken Algemene regeling: opzeg >30 weken Medische overmacht
< 45 jaar 45 jaar of ouder, en

≥ 1 jaar anciënniteit

Opzegtermijn Opzegvergoeding
Aanbod niet verplicht Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Aanbod Verplicht

4 weken na aanvang opzeg

Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Aanbod verplicht

15 dagen na einde AO

Geen wettelijk kader 3*20u – 12 maanden

CAO 82 bis

Verplichting voor werknemer

60 u- 12 maanden 60u – 12 maanden

Aftrek van 4 weken opzegvergoeding

Waarde outplacement = 1/12de bruto jaarloon

min €1800

max € 5500

30u – 3 maanden

Minimale waarde van € 1800

Outplacement voor arbeiders

Wat kunnen we voor arbeiders betekenen?

Ben je een onderneming uit Paritair Comité 111? Regel je een professionele outplacementbegeleiding voor jouw arbeider(s) met onze partner RiseSmart? Dan kan je rekenen op financiële ondersteuning wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet.

We zetten de verschillende opties hieronder op een rijtje.

 

1. Outplacement bij individueel ontslag

 • verplicht aan te bieden outplacement

Bij een verplicht aan te bieden outplacement kan je beroep doen op een financiële tussenkomst. Deze is afhankelijk van de duurtijd van de begeleiding, en op voorwaarde dat er geen 4 weken inhouding op de opzegvergoeding wordt toegepast.

 

 • niet verplicht aan te bieden outplacement

Goed nieuws: het outplacementtraject is gratis zowel voor jou als werkgever, als voor de werknemer.

 

2. Outplacement bij meervoudig en collectief ontslag

Is er sprake van meervoudig of collectief ontslag? Laat jouw medewerkers begeleiden door onze partner RiseSmart. In eerste instantie voorziet de overheid een financiële tussenkomst in de kost van het outplacement. Indien van toepassing, kan je op onze aanvullende financiële ondersteuning rekenen.

 

 Wanneer gaat het om een meervoudig ontslag en wanneer om een collectief ontslag?
 • meervoudig ontslag geldt voor kleine ondernemingen (<30 werknemers): minimum 3 ontslagen werknemers;
 • collectief ontslag:
  • bedrijven >30 en <100 werknemers: minimum 10 ontslagen werknemers
  • bedrijven >100 en <300 werknemers: minimum 10% ontslagen werknemers
  • bedrijven >300 werknemers: minimum 30 ontslagen werknemers

 

Een groepstraject of een individueel traject?

Wij stellen voor om een groepsoutplacement (minimaal 2 personen in begeleiding) te kiezen. In overleg met RiseSmart wordt er in specifieke gevallen een individueel traject (1 persoon) voorzien.

 

3. Outplacement bij medische overmacht

Bij een outplacement bij medische overmacht, en na afloop van een re-integratietraject, kan je beroep doen op een financiële tussenkomst. Deze is afhankelijk van de duurtijd van de begeleiding.

 

Hoe vraag je de tegemoetkoming aan?

Contacteer Evelien Heremans van RiseSmart in ieder geval van outplacement. Dat kan via mail [email protected] of telefonisch op +32 9 2101674 of +32 486 029048.

Neem daarna met ons contact op over de opstart van het traject. Bezorg ons de benodigde documenten zoals de factuur en bankgegevens, zodat wij het berekende bedrag correct kunnen terugbetalen.

Outplacement voor bedienden

Wat kunnen we voor bedienden betekenen?

Ben je een onderneming uit Paritair Comité 209? Regel je een professionele collectieve outplacementbegeleiding voor jouw medewerkers met onze partner RiseSmart? Of kies je voor een andere outplacementaanbieder in het kader van een individueel of meervoudig outplacement? Dan kan je rekenen op financiële ondersteuning wanneer je aan een aantal voorwaarden voldoet.

We zetten de verschillende opties hieronder op een rijtje.

 

1. Outplacement bij individueel of meervoudig ontslag

 • verplicht aan te bieden outplacement

Bij een verplicht aan te bieden outplacement kan je helaas geen beroep doen op een financiële tussenkomst.

Wel maakt de ontslagen bediende aanspraak op een opleidingsbudget van €1250. Dat is het geval wanneer er, in kader van de algemene regeling van de opzegvergoeding, 4 weken loon in mindering gebracht werd.

 

 • niet verplicht aan te bieden outplacement

De tussenkomst van maximaal €1800 is afhankelijk van de duurtijd van de begeleiding en gebeurt per gestarte fase:

Fase 1: duurt het outplacement 0 tot 2 maanden, met een minimum van 20 uur, dan krijg je een terugbetaling van €800.

Fase 2: duurt het outplacement tot 4 maanden langer, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot 6 maanden): dan krijg je een tweede uitbetaling van €600.

Fase 3: duurt het outplacement vervolgens tot 6 maanden langer, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot maximaal 12 maanden): dan krijg je een derde uitbetaling van €400.

Bijvoorbeeld: iemand was gedurende 5 maanden in outplacement: fase 1 en 2 werden opgestart, dus je ontvangt €800 en vervolgens €600.

 

Hoe vraag je de terugbetaling aan?

 1. Neem met ons contact op binnen de maand na het effectieve einde van de overeenkomst, of bij de opstart van het outplacement. Dien hiervoor ook dit aanvraagformulier in.
 2. Je hoort van ons als de aanvraag al dan niet wordt goedgekeurd. Zoja, dan bezorg je ons een kopie van de betaalde factu(u)r(en).
 3. Je ziet de terugbetaling op jouw rekening verschijnen!

Opgelet: de aanvraag tot tussenkomst moet binnen het jaar na het einde van de outplacementbegeleiding gebeuren. Zoniet, dan kunnen wij helaas niets meer voor jou betekenen.

 

2. Outplacement bij collectief ontslag

Heeft er een collectief ontslag plaatsgevonden? Laat jouw medewerkers zich begeleiden* door onze partner RiseSmart. In eerste instantie voorziet de VDAB een financiële tussenkomst in de kost van het outplacement. Eventueel kunnen wij een aanvullende financiële ondersteuning bieden.

*De ontslagen bediende geniet 3 of 6 maanden begeleiding, afhankelijk van zijn/haar leeftijd. Een verlengd programma (tot maximaal 1 jaar) is mogelijk wanneer de ontslagen bediende nog geen nieuwe job heeft na de begeleiding.

 

Hoe ga je van start?

 1. Stuur ons jouw aanvraagformulier toe.
 2. Samen met RiseSmart gaan we aan de slag om de ontslagbegeleiding zo efficiënt mogelijk te organiseren.
 3. Vraag een tussenkomst aan bij de VDAB.
 4. Voor de eventueel aanvullende terugbetaling, bezorg je ons volgende documenten*:
  • alle facturen betaald in het kader van het outplacement
  • het overzicht van de terugbetaling door de VDAB
  • de C4-documenten van de ontslagen bedienden

*Opgelet: deze documenten moeten binnen het jaar na de laatste terugbetaling door de VDAB overgemaakt worden. Zoniet, dan kunnen wij helaas niets meer voor jou betekenen.

     5. Nadat wij het terug te betalen bedrag berekend hebben, zie jij de terugbetaling op jouw rekening verschijnen!

 

Hoe berekenen wij de eventueel aanvullende terugbetaling?

Na tussenkomst van de VDAB, kunnen wij tussenkomen tot het niveau dat je per begeleide medewerker slechts 300 euro betaalt, met een maximum van 50% van de totale outplacement-factuur. Met andere woorden, wij betalen steeds tot minimaal de helft van de outplacement-kosten terug.

 

3. Outplacement bij medische overmacht

In dit geval ben je verplicht om een traject van 30 uur over een periode van 3 maanden aan te bieden, met een waarde van minimaal €1800. Voor dit eerste, verplichte, deel (fase 1) kunnen wij niet tegemoetkomen in de kosten.

Na deze periode van 3 maanden, kunnen wij de outplacement uitbreiden tot een periode van maximaal 1 jaar. Voor deze vervolgfases (fase 2 & 3) kan er wel tussengekomen worden, tot een maximumbedrag van €1600.

 

Volgende tussenkomsten zijn per opgestarte fase voorzien:

Fase 1: duurt de verplichte outplacement 0 tot 3 maanden, met een minimum van 30 uur, en bedraagt de kost minimaal €1800, dan heb je geen recht op tussenkomst.

Fase 2: wordt de outplacement uitgebreid met 3 maanden, met een minimum van 30 uur (dus een totale duur van 0 tot 6 maanden), dan krijg je een terugbetaling van €900.

Fase 3: wordt de outplacement uitgebreid met 6 maanden, met een minimum van 20 uur (dus een totale duur van 0 tot 12 maanden), dan krijg je een terugbetaling van €700.

Contact

Heb je vragen of wil je meer weten? Hieronder vind je onze contactgegevens.