VCA voor leidinggevenden – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

VCA voor leidinggevenden

Opleiding
 

Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

2 dagen

Sessies

2

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Doelstelling

Met deze opleiding trachten we de kandidaten te sensibiliseren, een veilig gedrag te stimuleren en een onveilig gedrag af te remmen met de bedoeling het aantal arbeidsongevallen terug te schroeven.

Doelgroep

Alle operationeel leidinggevende medewerkers van een VCA (=veiligheid checklist aannemers) te certificeren of gecertificeerd bedrijf.

Programma

Een interactieve theoretische opleiding met voorbeelden uit de praktijk en ruimte voor een constructieve discussie met een examen op het einde van de tweede dag.

-Wetgeving: (grondbeginselen wetgeving, welzijn, preventiestructuren, voorlichting – opleiding – onthaal, medisch onderzoek, zorg voor derden, verschillende werkgevers op één werkplaats, inspectie/toezicht, milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving, uitzendarbeid, Europese/nationale richtlijnen, CE-markering);
-Gevaren, risico’s en preventie: (gevaar en risico, bronnen, preventie, risicobeheersing, risicoanalyse, actieplan, communicatie, werkvoorbereiding, risicovolle werkzaamheden);
-Ongevallen: oorzaken en preventie: (begrippen, ongevallentheorie, achterliggende factoren, ongevallenpreventie, ongevallenbeleid, ongevallen/incidenten behandelen, registreren en onderzoeken);
-Veiligheidsgedrag:(gedrag en veiligheid, gewenst gedrag, aanpak leidinggevende, beïnvloeden, observatie);
-Taken, rechten, plichten en overleg: (verplichtingen werkgever, taken/rechten/plichten werknemer, leidinggevenden, werkplekinspecties, VGM – overleg, certificatie/veiligheidspaspoort/opleiding);
-Procedures, instructies en signalering: (veiligheidsregels, voorlichting/instructie/opleiding, veiligstellen van werkplekken en installaties, vergunningen, signalering, markeringen);
-Noodsituaties: (wat, bedrijfsnoodplan, hulpbronnen, bestrijding, bedrijfshulpverlening, evacuatie);
-Gevaarlijke stoffen: (indeling en gevaren, vervoer, gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, grenswaarden, etikettering/gevaarssymbolen/productinformatie, monitoring en medisch onderzoek, zuurstof, asbest, voorbeelden, lekken, biologische agentia, industriële gascilinders);
-Brand en explosie: (ontstaan, bronnen, voorkomingsbeleid, invloed op mens en omgeving, soorten, blusprincipes en middelen);
-Arbeidsmiddelen: (gevaren, preventiemaatregelen, vaste machines, elektrisch/pneumatisch handgereedschap, éénvoudig handgereedschap, hijswerktuigen, vorkheftruck, palletwagen);
-Specifieke werkzaamheden en omstandigheden: (lassen en branden, slopen, wand- en vloeropeningen, graafwerkzaamheden, werken op hoogte, besloten ruimte);
-Elektriciteit en straling: (gevaren/risico’s, veiligheidsmaatregelen, kwalificaties, tijdelijk elektrisch materiaal, statische elektriciteit, straling);
-Ergonomische werkplek: (systeem mens – werkomgeving, lawaai, trillingen, klimatologische omstandigheden, verlichting, lichamelijke en mentale belasting, tillen, zitten en staan);
-Persoonlijke beschermingsmiddelen: (PBM) (omschrijving en gebruik, oog- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, hoofdbescherming, hand- en armbescherming, voet-en beenbescherming, lichaamsbescherming, valbescherming);
-Wetgeving en verantwoordelijkheden in de relatie bedrijf uitzendorganisatie – uitzendkracht.

Voorkennis

Voldoende kennis van de taal waarin de cursus gegeven wordt.

Getuigschrift

De cursus wordt afgesloten met een officieel, schriftelijk examen. De cursist die slaagt in het examen, ontvangt een erkend certificaat dat certificaat 10 jaar geldig is.


Locatie

Filip Williotstraat 7, 2600 Antwerpen

Locatie

ANTTEC
Filip Williotstraat 7
2600 Antwerpen
http://www.anttec.be
Plan je route