Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Preventie en bestrijden van pesten op de werkvloer. Wanneer plagen pijn gaat doen

Opleiding
 

Ongewenst gedrag is meer dan pesten alleen. In deze tijden van #metoo is het wel duidelijk geworden dat bepaalde pittige opmerkingen of aanrakingen niet meer gewenst zijn. Maar ook geweld op het werk blijft voorkomen, zowel fysiek als verbaal.


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

Sessies

1

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Webinar

Inschrijven


Doelstelling

Op het einde van de presentatie weet je:

wat precies “ongewenst gedrag” is en wat het niet is: geweld op het werk, pesterijen op het werk en ongewenst seksueel gedrag
de soorten van pestgedrag, zowel op de persoon als op zijn/haar werk
meer over de richting van pestgedrag
Inzicht over het profiel van de gepeste en de pester
wat het bedrijf kan doen in geval van pestgedrag
wat collega’s kunnen doen in geval van pestgedrag
wat de gepeste kan doen in geval van pestgedrag

Doelgroep

Dit webinar richt zich tot iedereen die binnen een bedrijf of organisatie te maken krijgt met (preventie van) pesten bij medewerkers. Dit kunnen leidinggevenden zijn en HR-medewerkers, maar even goed werknemers. Ook deze laatsten kunnen immers in dit webinar op een efficiënte manier leren hoe ze best omgaan met collega’s die gepest worden of met de pester zelf.

Programma

Pesterijen kunnen gericht zijn op iemand zijn/haar werk: de beoordeling, de taakverdeling, het beheer van de carrièreloop, communicatie of strafbare inbreuken. Maar pesterijen kunnen ook erg persoonlijk gericht zijn ( verbaal, fysiek of non-verbaal) en dat zowel vertikaal door de overste, horizontaal door collega’s of door derden. Zijn er mensen meer vatbaar voor pesterijen? Ja. En ook de pester kunnen we in vier groepen indelen: de meerdere, de beschermde, de onmisbare en de groep.
Het webinar wil niet alleen ingaan op de pester en de gepeste, maar ook inzoemen wat een bedrijf kan doen om pestgedrag te vermijden of te stoppen: opstellen van interne procedures, preventieadviseur aanstellen, vertrouwenspersoon aanstellen (en wat dan de rol van de vertrouwenspersoon moet zijn bij pestgedrag) , risico-analyse opstellen, incidentieanalyse maken, infoverspreiding en opleiding van de werknemers. Dat laatste is belangrijk om collega’s te leren hoe ze moeten optreden wanneer ze pestgedrag zien en wat de gepeste zelf kan doen. Maar ook een bedrijf kan pestgedrag vermijden een duidelijke beleidsverklaring, breder draagvlak, gezonde bedrijfscultuur, welzijnskwaliteit, teamspirit en brede bekendheid van de mogelijke stappen bij pestgedrag

Opmerkingen

Enkele dagen voor het webinar bezorgen we je via mail de link. Je hebt enkel een computer of smartphone met internet toegang en geluid nodig. Je kan live vragen stellen aan de docent via chat, een microfoon heb je dus niet nodig.