MS Project – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

MS Project

Opleiding
 

Project van Microsoft wordt veel gebruikt als ondersteuning bij projectmanagement. In deze opleiding leert u deze tool op efficiënte wijze gebruiken. De lesgever gaat in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van Project als tool en geeft een aantal tips en tricks alsmede do's en dont's.


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

Sessies

2

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Virtual classroom

Inschrijven


Doelstelling

Deze training is bedoeld om een project te leren inplannen met behulp van MS Project.

Je leert hoe binnen MS Project het planningsproces kan gevisualiseerd worden, hoe je kosten en werk berekent en hoe je resourcegegevens of taakgegevens kunt verwerken. Verder leer je hoe je overallocatie kunt visualiseren en opvolgen, werkt met kalenders en rapporteert.

Doelgroep

De opleiding is bedoeld voor (aankomende) projectleiders, werkvoorbereiders en planningmedewerkers.

Programma

Onderstaande onderwerpen worden op een praktijkgerichte manier behandeld en door middel van oefeningen en cases toegepast.

Planning
– Opmaken van globale planning
– De basisregels worden getoond om een planning duidelijk en overzichtelijk te houden, welke elementen kunnen verwerkt worden en welke elementen zijn moeilijk te verweken in MS Project.
– Het project verdelen in sub projecten of paden zodat de planning overzichtelijker wordt
– De 10 stappen die moeten worden doorlopen om de planning te visualiseren.
– Het begrip Project datum.

Taken & milestones
– Invoeren van taken en milestones
– De verschillende soorten taken en de eigenschappen van een taak.
– Wanneer worden milestones gebruikt en wanneer taken?

Taken uitlijnen
– Het uitlijnen van taken
– Hoe taken uitlijnen, hoe een taak promoveren en een taak degraderen? Hoe maak je een uitlijncode?

Taakrelaties
– Het maken van taakrelaties
– Wanneer moet een relatie worden gemaakt tussen taken?
– De 4 soorten relaties
– De begrippen lag time (wachttijd) en elapsed (verstreken)

Taakbeperking
– Het invoeren van taakbeperkingen
– Wanneer beslist u om een taak een tijdsbeperking op te leggen? De verschillende soorten tijdsbeperkingen

Resource Database
– Het maken van een resource database
– Het invoeren van resource gegevens. Het verschil tussen werk resources en materiaal resources

Resources
– Het alloceren van resources
– Het begrip ‘effort driven’

Kosten
– Het invoeren van de kosten
– Het verschil tussen de soorten kosten. Hoe worden ze ingevoerd? Hoe kan men totalen maken?
– Kosten koppelen aan werkuren of aan taken, opvolging van de kosten. Een kostenrapport maken.

Project evolutie
– De evolutie van het project en de opvolging hiervan
– Het aanmaken van een basislijn (baseline).
– Invoer van opvolgingsgegevens op verschillende manieren
– Hoe gebruiken we een baseline? Hoe volgen we een project op met een progressielijn?

Opvolgen in de task usage.
– Task rescheduling

Afdrukken
– Hoe kunnen we een project netjes afdrukken of mailen naar collega’s zonder MSP

Overallocatie
– Het oplossen van over-allocatie
– De begrippen delay (vertraging) en prioriteit

Rapporten
– Rapporten
– Het maken en wijzigen van standaard rapporten. Eigen rapporten maken

Sorteren
– Diverse manieren om een project te sorteren

Filters
– Het gebruiken en opslaan van Filters
– Het gebruiken van de autofilter
– Het gebruiken van “advanced” filters.
– Het opslaan en verwijderen van filters.

Nota’s
– Diverse manieren om extra informatie te koppelen aan taken
– Nota’s bevestigen aan taken
– Het maken van tekstkaders
– Het maken van hyperlinks

Foto
– Het maken van een print screen of een Gif bestandje van een project of deel van een project

Kalender
– De kalender wijzigen
– Het maken en wijzigen van projectkalenders.
– Het leren maken van resource kalenders en van taakkalenders.
– De effecten op taken en resources bij het wijzigen van kalenders.

Resource leveling
– De tool “resource leveling” toepassen
– Het gebruik aanleren van de tool resource leveling. Het effect op het project bij het herverdelen.

Tabellen
– Het gebruik van tabellen
– Het wisselen van tabellen, het verbergen en toevoegen van kolommen

Consolideren
– Het samenvoegen van projecten
– Het leren werken met een resource pool.
– Het maken van een “masterplanning”, projecten toevoegen en verwijderen uit een masterplanning

Afwerking Project
– Fine tuning van een project: het project is klaar, hoe kan men het zo duidelijk mogelijk visualiseren
– Dit deel bevat onder meer het maken van views, tabellen, aangepaste velden, rapporteren, macro’s, exporteren, importeren en vooral het maken van weergaven

Opvolging
– We behandelen verschillende methodes om een project op te volgen in MS Project

Meerdere projecten
– Samenvoegen van verschillende projecten en werken met gemeenschappelijke resources

Case Study
– Door middel van een oefening wordt een complex project ingepland in MS Project

Voorkennis

Er is geen voorkennis van MS Project vereist. Je hebt een voorsprong als je kennis en/of ervaring hebt van projectmanagement. We gaan ervan uit dat de deelnemer kennis heeft van de basishandelingen van het werken met een computer.

Opmerkingen

Enkele dagen voor aanvang van de opleiding zal je de logingegevens ontvangen. Indien je deze niet hebt ontvangen, gelieve contact op te nemen.