Motiverend leidinggeven en emotionele intelligentie – groeitraject – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Motiverend leidinggeven en emotionele intelligentie – groeitraject

Opleiding
 

Het groeitraject Motiverend leidinggeven en emotionele intelligentie voor 2de lijns leidinggevenden heeft een specifieke didactische aanpak waarbij het stimuleren van zelfreflectie en gedragsverandering centraal staan. Om de transfer van het geleerde naar de werkvloer te maximaliseren doen we beroep op een interne coach die in samenspraak met de deelnemer wordt gekozen. Dit kan de leidinggevende zijn of een andere werknemer van het bedrijf. De interne coach zorgt voor de nodige ondersteuning en opvolging tijdens het leertraject. DIDACTISCHE AANPAK - Intakegesprek waarin de deelnemers reflecteren over hun leerdoelen. - Afname vragenlijst emotionele intelligentie voor en na de opleidingsdagen. - Leerpuntenplan voor het opvolgen van de persoonlijke leerdoelen. - Triggermails die aanzetten om het geleerde op de werkvloer te gebruiken. - Simulatie-oefeningen. - Leergesprekken. - Individuele en groepsoefeningen. - Quiz, kaartspel


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

6 dagen

Sessies

6

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Doelstelling

De deelnemers aan deze opleiding
– weten hoe hun emotionele intelligentie verder te
ontwikkelen
– versterken hun vaardigheid om op overtuigende wijze te
communiceren
– leren het gedrag van de gesprekspartner in te schatten
en er resultaatgericht op in te spelen
– kunnen zich weerbaarder opstellen door assertiever te
reageren
– hebben inzicht in hoe ze medewerkers kunnen motiveren
– kunnen de verschillende stijlen van leidinggeven situatie-
en persoonsgebonden toepassen
o instrueren
o bijsturen
o motiveren
o delegeren
o corrigeren
– leren diverse soorten gesprekken correct toe te passen
– krijgen inzichten om de medewerkers beter te coachen

Doelgroep

2de lijns leidinggevenden

Programma

– Emotionele intelligentie
o Wat houdt emotionele intelligentie in?
o Welke voordelen biedt een goed ontwikkeld EQ?
o Welke items zijn sterk ontwikkeld bij een goede
leidinggevende?
o Inzicht in de eigen EQi-score
o Tips om de eigen emotionele intelligentie te ontwikkelen
o Inzicht in de evolutie die ieder individueel maakt tijdens
het opleidingstraject

– Evolutie van de organisatie en de rol van de
leidinggevende hierin
o Wat houdt de taak/rol van de leidinggevende in?
o Wat is het essentiële verschil tussen coachen en
leidinggeven?
o Wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe
kunnen deze overgebracht worden?

– Communicatie
o Bevorderende en belemmerende factoren binnen het
communicatieproces
o De gepaste actieve luisterreflex
o De vraagtechniek: open en gesloten vragen, controle
vragen, akkoordvragen…
o De empathisch-directieve benadering van de
gesprekspartner
o Emotionele boodschappen op een rationele manier
communiceren
o Communicatie en overtuigen

– Typerend gedrag
o De persoonlijkheidstypologieën leren kennen en er
gepast op inspelen om een optimale communicatie te
bekomen en een beter inzicht te krijgen in het eigen
functioneren.

– Conflicthantering
o Hoe ontstaan spanningen en conflicten?
o Hoe kunnen we een conflict vermijden?
o Hoe reageer ik in een conflict?
o Afhankelijk van de situatie, het conflict anders
benaderen.
o Hoe ontstaan weerstanden?
o Hoe die weerstanden vermijden of minimaliseren?
o Hoe ze op een optimale manier wegwerken?

– Feedback geven
o Wat is feedback?
o Essentiële voorwaarden voor feedback
o Aanvaarden van en reageren op feedback

– Assertiviteit
o Het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit
o Non-verbale assertieve gedragingen
o Hoe reageren op niet-assertief gedrag?
o Positieve boodschappen durven geven en ontvangen
o Nee zeggen
o Voeren van een slecht nieuwsgesprek
o Wat is een klacht? Verschil tussen klager en klacht
o Hoe klachten correct formuleren?
o Hoe een persoonlijke klacht opvangen?

– Motivatie
o Welke rol kan de organisatie, de functie, het
management, de collega’s, de medewerkers… spelen bij
het de- of motiveren van de medewerkers?
o Inventaris van de eigen motivatoren en de-motivatoren
en deze van de medewerkers
o Wat kan ik zelf doen om mijn omgeving beter te
motiveren?

– Situationeel Leidinggeven
o Welke stijlen van leidinggeven hebben we?
o Hoe kunnen we duidelijke instructies geven?
o Hoe treden we disciplinair op?
o Het slecht nieuws gesprek
o Het bijsturingsgesprek
o Het participatief leidinggeven
o Hoe voeren we een coachingsgesprek?
o Hoe delegeren?

Getuigschrift

De deelnemer ontvangt een deelname attest tijdens de laatste opleidingsdag.


Locatie

Wetenschapspark 35, 3590 Diepenbeek

Locatie

Impact nv
Wetenschapspark 35
3590 Diepenbeek
http://www.impact-nv.be
Plan je route