Leidinggeven en communicatie – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Leidinggeven en communicatie

Opleiding
 

Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

4 dagen

Sessies

4

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Programma

Vier dagen klassikale training met cases, praktische theorieën en oefeningen over volgende thema’s:

– Evolutie van de organisatie en de rol van de leidinggevende hierin: Vele leidinggevenden hebben het gevoel dat ze tussen twee vuren zitten. Als ze goed willen doen voor de organisatie dan is het niet goed voor hun medewerkers en omgekeerd. Het is belangrijk dat ze een goed inzicht krijgen in hun taken en verantwoordelijkheden en dat ze hierbij een goed onderscheid te maken tussen job en persoon. Zo zullen ze leidinggeven anders gaan percipiëren. Hun taak en functie als leidinggevende wordt in deze sessie gekaderd.

– Constructief communiceren: Dit is een basisvaardigheid voor alle leidinggevenden. Door te communiceren, oefenen zij invloed uit op het gedrag van hun medewerkers. Communiceren doen ze elke dag op elk moment. Het is eigenlijk iets vanzelfsprekends geworden. Het gebeurt vaak onbewust zonder dat ze er bij nadenken. Hierdoor verloopt hun communicatie niet altijd vlekkeloos. Door op een bewuste en constructieve wijze te communiceren gaan ze veel meer bereiken.

– Assertiviteit & feedback geven: We zien vele leidinggevenden niet goed reageren in het aanspreken en bijsturen van medewerkers. Achteraf weet hij meestal wel dat hij beter anders op een bepaalde situatie gereageerd had, maar is het nog niet altijd duidelijk hoe. Dat is nu juist de kern van assertiviteit.

– Situationeel leidinggeven & motivatie van medewerkers: Het is de dag van vandaag niet meer gemakkelijk medewerkers te motiveren. Vooral door interesse te tonen en te weten wat de medewerkers bezig houdt werkt motiverend. Daarnaast heeft iedere medewerker een andere aanpak nodig. Leidinggevenden gaan intuïtief hun mensen anders aanpakken maar het is belangrijk dat zij hier bewuster mee omgaan. Dit kan door inzicht te krijgen inde verschillende stijlen, in welke hun voorkeursstijl is en welke stijl je wanneer het best toepast.

– Conflicthantering: Conflict is een woord met een negatieve connotatie. Liefst worden ze vermeden of genegeerd. Door conflicten anders te bekijken gaan leidinggevenden ze niet meer uit de weg en net gebruiken om te komen tot een constructievere samenwerking.

Opmerkingen

Dit is een opengestelde bedrijfsopleiding. Je voorziet daarom best zelf een lunch.

Locatie

Grote Leiestraat 207, 8570 Waregem

Locatie

Novare bvba
Grote Leiestraat 207
8570 Waregem
http://www.novare.be
Plan je route