Leidinggeven – Basisopleiding – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Leidinggeven – Basisopleiding

Opleiding
 

Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

4 dagen

Sessies

6

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Blended learning

Inschrijven


Doelstelling

Om de impact en het leereffect van opleidingen te verhogen, werd besloten om meer gebruik te maken van coaching en technologie. Immers, zo zijn opleidingen meer gepersonaliseerd en aangepast aan individuele opleidingsnoden, zonder dat deelnemers daarbij extra tijd moeten investeren.

Daarom wordt er in de opleiding ‘Leidinggeven en communicatie’, oorspronkelijk een 5-daagse klassikale training, het volgende aangeboden:

1. 4 dagen klassikale training met cases, praktische theorieën en oefeningen over volgende thema’s:

Evolutie van de organisatie en de rol van de leidinggevende hierin
Situationeel leidinggeven
Assertiviteit
Motivatie van medewerkers
Conflicthantering
Feedback geven

2. Individuele coaching
Na 2 dagen klassikale training is er coaching voorzien van ongeveer 1,5u/deelnemer. Dit kan gebeuren via Skype of een ander medium. Individuele vragen kunnen op dat moment verder besproken en uitgediept worden.

3. Opbouw van een netwerk
U krijgt niet alleen les van een ervaren trainer; U kan het geleerde ook verder aanvullen met de ervaringen van medecursisten die werken in een industriële omgeving.
Dit (sociale) netwerk wordt verder ondersteund via een Outlook- of Whatsapp-groep met de medecursisten. Tussen de sessies krijgt u op die manier extra informatie (filmpjes, artikels, opdrachten, …) rond leiderschap. Het ideale moment ook om inzichten en kennis uit te wisselen met anderen die in hetzelfde domein werken.

Deelnemers vergroten in de opleiding de competentie om:

hun verantwoordelijkheden als leidinggevende op te nemen
problemen structureel aan te pakken
actief te luisteren
op een assertieve wijze moeilijke boodschappen over te brengen
hun stijl aan te passen aan de situatie
een team te coachen
conflicten te hanteren
constructieve gesprekken te voeren

Doelgroep

Leidinggevenden.

Programma

Evolutie van de organisatie en de rol van de leidinggevende hierin
Als leidinggevende heb je een verantwoordelijkheid ten aanzien van je team van medewerkers, de organisatie, je (interne) klant en tenslotte ook jezelf. Het opnemen van deze “subrollen” vereist een aantal competenties. Het verwerven van een goed inzicht in je rol als leidinggevende en de daarbij horende competenties maken dat je je verantwoordelijkheid op een professionele wijze kan invullen.

– Wat houdt de taak/rol van de leidinggevende in ?
– Wat is het essentiĆ«le verschil tussen coachen en leidinggeven ?
– Wat zijn de doelstellingen van de organisatie en hoe kunnen deze overgebracht worden ?

Situationeel Leidinggeven
Afhankelijk van de taakbekwaamheid van de medewerker moeten leidinggevenden gepast kunnen reageren.

– Wat is “Situationeel leidinggeven” ?
– Hoe kunnen we duidelijke duidelijke instructies geven ?
– Hoe treden we disciplinair op ?
– Het slecht nieuwsgesprek.
– Het bijsturingsgesprek.
– Het participatief leidinggeven.
– Hoe voeren we een coachingsgesprek ?
– Hoe delegeren ?

Communicatie
Als leidinggevende is het belangrijk om je bewust te zijn van verbale en non-verbale communicatie, de volledigheid en duidelijkheid van de informatie die je geeft:

– Bevorderende en belemmerende factoren binnen het communicatieproces.
– De gepaste actieve luisterreflex.
– De vraagtechniek: open en gesloten vragen, controlevragen, akkoordvragen…
– De empathisch-directieve benadering van de gesprekspartner.
– Emotionele boodschappen op een rationele manier communiceren.
– Communicatie en overtuigen.
– De persoonlijkheidstypologieën leren kennen en er gepast op inspelen om een optimale communicatie te bekomen en een beter inzicht te krijgen in het eigen functioneren.

Assertiviteit

– Het verschil tussen assertiviteit en agressiviteit.
– Non-verbale assertieve gedragingen.
– Hoe reageren op niet-assertief gedrag ?
– Positieve boodschappen durven geven en ontvangen.
– Nee zeggen.
– Voeren van een slecht nieuwsgesprek.
– Wat is een klacht ?
– Verschil tussen klager en klacht.
– Hoe klachten correct formuleren ?
– Hoe een persoonlijke klacht opvangen ?

Motivatie
Wat kan ik als leidinggevende in mijn eigen dagelijkse praktijk doen om mijn medewerkers sterker te motiveren ?

– Welke rol kan de organisatie, de functie, het management, de collega’s, de medewerkers… spelen bij het de- of motiveren van de medewerkers?

– Inventaris van de eigen motivatoren en demotivatoren en deze van de medewerkers.

Conflicthantering

– Hoe ontstaan spanningen en conflicten ?
– Hoe kunnen we een conflict vermijden ?
– Hoe reageer ik in een conflict ?
– Afhankelijk van de situatie, het conflict anders benaderen.
– Hoe ontstaan weerstanden ?
– Hoe die weerstanden vermijden of minimaliseren ?
– Hoe ze op een optimale manier wegwerken ?

Feedback geven
Hoe kan ik als leidinggevende op een constructieve wijze feedback geven en vertrouwen opwekken ?

– Wat is feedback ?
– EssentiĆ«le voorwaarden voor feedback.
– Aanvaarden van en reageren op feedback.

Getuigschrift

Deze opleiding komt in aanmerking voor loonkostrecuperatie via het Vlaams Opleidingsverlof. Iedere deelnemer ontvangt een getuigschrift van deelname.

Opmerkingen

1 uur individuele coaching op afstand

Locatie

Wiedauwkaai 23, 9000 Gent

Locatie

Novare bvba
Wiedauwkaai 23
9000 Gent
http://www.novare.be
Plan je route