Communicatie & Leidinggeven op de werkvloer – basistraject – groeitraject – mtech+

Kies jouw groep en regio!

Ieder fonds een aanbod op maat.

Als je geen toestemming geeft, mogen we jouw keuze niet opslaan en kan je niet de meest relevante inhoud zien.

Ik werk voor PC219 'controleorganisme'

Kies

Communicatie & Leidinggeven op de werkvloer – basistraject – groeitraject

Opleiding
 

Enkel Limburgse bedrijven kunnen inschrijven voor deze opleiding.


Kies Locatie / Startdatum

Duurtijd

6 dagen

Sessies

6

Voertaal

Nederlands

Opleidingsvorm

Klassikale opleiding

Inschrijven


Doelstelling

Leerconcept met maximale transfer van geleerde naar de werkvloer

De groeitrajecten sociale vaardigheden hebben als doel de interacties op de werkvloer duurzaam te verbeteren. De groeitrajecten zijn onderdeel van de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker doorheen zijn loopbaan en zijn gebaseerd op 2 principes:

– Zelfreflectie: bewustwording van het huidig functioneren en erkenning van het effect ervan op de omgeving geeft de deelnemer een duidelijk zicht op zijn persoonlijke leerpunten.
– Gedragsverandering: enkel door het inoefenen van gewenste gedrag zal bij de deelnemer een nieuwe gewoonte ontstaan zodat de gedragsverandering duurzaam wordt.

Doelgroep

1ste leidinggevend niveau (ploegbaas, brigadier, teamleader,...) in de functie of met vooruitzicht op een leidinggevende functie binnen afzienbare tijd (max. 1 à 2 maanden)

Programma

Didactische aanpak:

Info/intakegesprek waarin deelnemer en coach reflecteren over leerdoelen
Startdag: oefeningen om verder te reflecteren leerdoelen beter te concretiseren
Terugkoppelingsgesprek van de startdag samen met coach en deelnemer om leerdoelen vast te leggen in leerpuntenplan
Huiswerkopdrachten voor de deelnemer om te oefenen op de werkvloer
Tussentijdse mails voor de interne coach om zijn rol als interne coach goed te kunnen invullen
Spelvormen: quiz, kaartspel, rollenspel
Strip
Techniekenwaaier
Online leerplatform

Het opleidingstraject wordt voorafgegaan door een “screeningsdag” waarin we de opleidingsnoden van de individuele deelnemers willen bepalen.
Het opleidingstraject zelf bestaat uit 5 dagen.
Dag 1:
Leiding geven
Coach-expert
Competentie: actief en empathisch luisteren
Hoe communiceren wij?
Wat is actief luisteren?
Hoe kan ik actief luisteren?
Hoe kan ik goede vragen stellen?
Dag 2:
Competentie: assertief een verzoek doen
Wat is assertiviteit?
Waarom is assertief reageren moeilijk?
Hoe kom je assertief over?
Hoe reageer je assertief?
Dag 3:
Competentie: assertief feedback geven
Wat is feedback geven?
Hoe geef je assertief feedback?
Hoe ontvang je feedback?
Hoe voer je een feedbackgesprek?
Dag 4:
Situationeel leidinggeven
Leidinggeven
Hoe stuur ik mijn medewerkers aan?
Wat is de taakbekwaamheid van mijn medewerkers?
Hoe geef ik duidelijke instructies?
Stijlen van situationeel leidinggeven:
Stijl: ondersteunende stijl
Stijl: delegerende stijl
Stijl: overtuigende stijl
Stijl: dirigerende stijl
Dag 5:
Constructief samenwerken
Wat zijn de kenmerken van een team?
Hoe vorm je een goed team
Hoe communiceer je in team?
Hoe ga je om met conflicten?
Terugkoppeling persoonlijk leerpuntenplan
Wat wil ik leren?
Wat ga ik doen om dit punt te verbeteren?
Wie of wat gaat mij hierbij helpen?
Wanneer ga ik aan dit punt werken?

KOSTEN:
GRATIS voor arbeiders en bedienden uit de metaalsector in Limburg
Vlaams Opleidingsverlof


Locatie

Wetenschapspark 35, 3590 Diepenbeek

Locatie

Novare bvba
Wetenschapspark 35
3590 Diepenbeek
http://www.novare.be
Plan je route